Oferta

Wiercenia rdzeniowe oferujemy w zakresie rozpoznawczych badań geologicznych do głębokości 300mb.

Wiercenia geotechniczne oferujemy w średnicy do 160mm i głębokości do 100mb.

Badania laboratoryjne, opracowania geologiczne, geofizyczne oraz geo-informatyczne oferujemy w zakresie niezbędnym do dokumentowania złoża.